Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ατομική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η ατομική συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο συνεργάζεται με έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία για να αντιμετωπίσει και να επεξεργαστεί προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική του υγεία, τις σχέσεις του, τα συναισθήματα, τις σκέψεις ή τις συμπεριφορές του.

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στην ιδέα ότι τα άτομα δεν μπορούν να κατανοηθούν απομονωμένα από το συστημικό τους περιβάλλον. Αντ' αυτού, πρέπει να εξετάζονται μέσα στο πλαίσιο των οικογενειακών, κοινωνικών και πολιτιστικών συστημάτων στα οποία εντάσσονται.

Ας δούμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά και στοιχεία της συστημικής προσέγγισης:

  1. Ολιστική Προσέγγιση: Οι συστημικοί θεραπευτές βλέπουν τα άτομα ως μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος (οικογένεια, σχολείο, κοινωνία κλπ.) και πιστεύουν ότι η αλλαγή σε ένα μέρος του συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές σε άλλα τμήματα του.

  2. Αλληλεπίδραση: Οι συστημικοί θεραπευτές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και πώς αυτές οι αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν το συνολικό σύστημα.

  3. Πολυεπίπεδες Αναλύσεις: Ενώ η συστημική θεραπεία ξεκίνησε ως οικογενειακή θεραπεία, έχει επεκταθεί για να περιλαμβάνει την ανάλυση πολλαπλών επιπέδων συστημάτων, όπως το άτομο, την οικογένεια, την κοινότητα και την κοινωνία.

  4. Στόχος Αλλαγής: Ενώ οι συστημικοί θεραπευτές προσπαθούν να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν τα συστήματα, ο τελικός τους στόχος είναι να βοηθήσουν τα άτομα και τα συστήματα να πραγματοποιήσουν θετικές αλλαγές.

Ακόμη και όταν η συστημική προσέγγιση χρησιμοποιείται για την ατομική συμβουλευτική, ο θεραπευτής θα λάβει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τα μεγαλύτερα συστήματα (όπως η οικογένεια ή η κοινότητα) επηρεάζουν τον πελάτη και το πώς ο πελάτης αλληλεπιδρά με αυτά.