Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα

Ένα ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτο-εικόνας και της αυτο-αποτελεσματικότητας ενός παιδιού. Σημαντικό ρόλο εκτός από την ατομική ή ομαδική εκπαίδευση έχει επίσης και η συμμετοχή των γονέων στην θεραπευτική διαδικασία ώστε τόσο το ίδιο το παιδί όσο και το οικογενειακό περιβάλλον να αναγνωρίσει και να κατανοήσει την φύση των δυσκολιών με σκοπό να μπορέσει το παιδί να επιτύχει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του. 

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές, συμπεριφορικές ή και μαθησιακές δυσκολίες,  τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση, όσα παιδιά θεωρούνται «ντροπαλά» και δυσκολεύονται στην ένταξή τους σε μικρές ή μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες, παιδιά και έφηβοι που έχουν διαγνωστεί με ειδικές μαθησιακές  ή και επικοινωνιακές δυσκολίες , αναπτυξιακές διαταραχές ,  που βιώνουν ενδοοικογενειακές αντιξοότητες  ( όπως  διαζύγιο , ασθένεια ,  απώλεια ) και γενικότερα τα παιδιά που δυσκολεύονται στην αναγνώριση, έκφραση και κατανόηση των συναισθημάτων των ίδιων και των άλλων, επωφελούνται ιδιαίτερα από τα ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα. 

Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα του κέντρου μας συνδυάζει τα εργαλεία της γνωσιακής – συμπεριφορικής προσέγγισης  και ενσωματώνει τεχνικές από τις δημιουργικές θεραπείες ( θεραπεία μέσω τέχνης, μέσω παιχνιδιού, μουσικής) όπως παιχνίδια ρόλων, θέατρο, κοινωνικές ιστορίες, παραμύθια, ημερολόγια, ζωγραφική, δημιουργική γραφή , κατασκευές , συμβόλαια διαχείρισης συμπεριφοράς κ.ά.  με απώτερο στόχο, μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγιση, την μέγιστη εξέλιξη του κάθε παιδιού και έφηβου.

 

Στόχοι: 

  • Αναγνώριση  συναισθημάτων
  • Λειτουργική έκφραση συναισθημάτων 
  • Διαχείριση άγχους , θυμού  
  • Αυτεπίγνωση – Αυτοεκτίμηση 
  • Οργάνωση καθημερινού προγράμματος
  • Οργάνωση μελέτης 
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
  • Αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών και αντικατάστασή τους από εναλλακτικές λειτουργικές συμπεριφορές
  • Ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος γύρω από τη φύση των ιδιαιτεροτήτων, των δυσκολιών του εκάστοτε παιδιού αλλά και της διάγνωσης (εάν υπάρχει) της θεραπευτικής / εκπαιδευτικής διαδικασίας και της προβλεπόμενης εξέλιξης. 
  • Διαχείριση επικοινωνιακών δυσκολιών