Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμβουλευτική Ζεύγους (EFT)

Η συμβουλευτική ζεύγους, επίσης γνωστή ως θεραπεία ζεύγους ή συμβουλευτική σχέσης, αναφέρεται στη θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας, την επίλυση διαφορών και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ δύο ατόμων που βρίσκονται σε μια ερωτική ή συζυγική σχέση.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ένας ειδικά εκπαιδευμένος θεραπευτής συμβουλευτικής ζεύγους δουλεύει με το ζευγάρι για να βοηθήσει στην αναγνώριση και την επίλυση των προβλημάτων που ενδέχεται να έχουν προκύψει στη σχέση τους.

Το EFT στον τομέα της ψυχοθεραπείας αναφέρεται στην "Συναισθηματικά Επικεντρωμένη Θεραπεία" (Emotionally Focused Therapy). Είναι μια προσέγγιση στην θεραπεία ζεύγους που βασίζεται στις θεωρίες της συναισθηματικής σύνδεσης.

Το EFT αναπτύχθηκε αρχικά από τους Dr. Sue Johnson και Dr. Les Greenberg τη δεκαετία του 1980. Ο κύριος στόχος της EFT είναι να βοηθήσει τα ζευγάρια να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ασφαλείς συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ τους.

Το EFT βασίζεται στην ιδέα ότι τα συναισθήματα είναι κεντρικά στη δομή της ανθρώπινης εμπειρίας και ότι συχνά τα συναισθήματα οδηγούν σε διαπροσωπικές συμπεριφορές που δημιουργούν μοτίβα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών ενός ζευγαριού.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο θεραπευτής συνεργάζεται με το ζευγάρι για να εξερευνήσει και να αναγνωρίσει τα δυσλειτουργικά μοτίβα αλληλεπίδρασης, να κατανοήσει τα βαθιά συναισθήματα που κρύβονται πίσω από αυτά τα μοτίβα και να δημιουργήσει νέους, πιο λειτουργικούς και θετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης.