Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τί ειναι η Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Τα αίτια μπορεί να είναι νευρολογικά, αναπτυξιακά ή λειτουργικά. Ο στόχος της λογοθεραπείας είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών στην λεκτική αλλά και εξωλεκτική επικοινωνία, στην ομιλία αλλά και στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων.  

Οι δυσκολίες που πιθανά να αντιμετωπίζουν τα παιδιά που χρειάζονται παρέμβαση από ειδικό, αφορούν στους εξής τομείς:

Ομιλία:  Δυσκολίες που αφορούν κυρίως στην άρθρωση ή και στη ροή του λόγου. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί αντικαθιστά το Σ με το Θ, π.χ "θήκω" αντί για "σήκω" ή όταν απαλείφει ήχους και συμπλέγματα, π.χ. "πέλα" αντί για "κοπέλα".

Τραυλισμός: Αφορά σε διαταραχή στη ροή της ομιλίας. Το παιδί μπορεί να επαναλαμβάνει ή να παρατείνει μια λέξη, μια συλλαβή ή έναν ήχο ή ακόμα και να σταματήσει κατά τη διάρκεια της ομιλίας, επειδή έχει φτάσει σε μια "προβληματική" λέξη ή ήχο. Για παράδειγμα "μμμμετά", "το το το παιδί". Ο τραυλισμός μπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς, γενετικούς ή ψυχολογικούς λόγους. Θεωρείται φυσιολογικός στα μικρά παιδιά και για όσο διαρκεί η γλωσσική και φωνολογική τους ανάπτυξη. Αν, ωστόσο, επιμένει, τότε πρέπει να προχωρήσετε σε αξιολόγηση από έναν Λογοθεραπευτή.

Λόγος και επικοινωνία: Δηλαδή, όταν υπάρχει δυσκολία της λεκτικής επικοινωνίας, π.χ. φτωχό λεξιλόγιο, όταν το παιδί αδυνατεί να εκφραστεί μέσω της γλώσσας αλλά κι όταν παρουσιάζει ελλειμματική φωνολογική ενημερότητα, π.χ. δυσκολία στη γραμματική ή/και στη σύνταξη προτάσεων. Για παράδειγμα, αν παραλείπει άρθρα, αν μπερδεύει τα γένη ή τον αριθμό, π.χ. "το παιδιά" ή αν δεν συντάσσει σωστές προτάσεις, π.χ. "όχι κοιμηθώ τώρα παίξω".

Φωνή: Διαταραχές στη φωνή μπορεί να προκληθούν από προβλήματα στον ουρανίσκο, σε λαρυγγικούς ιστούς ή σχισμές, σε καρκίνο του λάρυγγα ή σε μη-καρκινικές αυξήσεις όπως πολύποδες και έλκη στις φωνητικές χορδές ή καταπόνηση των φωνητικών χορδών από δυνατές φωνές και κραυγές.

Διαταραχές μάσησης/ κατάποσης: Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες στη μάσηση και στην κατάποση στα παιδιά. Μπορεί να οφείλονται σε διαταραχές του νευρικού ή του αναπνευστικού συστήματος, σε προβλήματα στον λαιμό ή στο κεφάλι, σε αδυναμία των μυών του προσώπου, σε αισθητηριακές διαταραχές ή ακόμα και σε συμπεριφορικά προβλήματα. 

 

Πότε απευθύνονται οι γονείς στον ειδικό για Λογοθεραπευτική εκτίμηση;

Οι γονείς αναζητούν Λογοθεραπευτή μετά από παραπομπή του Παιδιάτρου, του Αναπτυξιολόγου ή του Εκπαιδευτικού και σε μεγάλο βαθμό, μετά από δική τους ανησυχία σχετικά με την εξέλιξη της ομιλίας του παιδιού τους.