Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ψυχοεκπαίδευση

Η ψυχοεκπαίδευση ορίζεται ως μια παρέμβαση με συστηματική και δομημένη μεταφορά γνώσης γύρω από μία ασθένεια , σωματική ή ψυχική, μια συγκεκριμένη κατάσταση που προκαλεί άγχος ή ευρύτερες συναισθηματικές δυσκολίες  και συνίσταται στην ενημέρωση την υποστήριξη και την εκπαίδευση δεξιοτήτων. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες, τόσο σε  ατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο.

Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτο-εικόνας, της αυτο-αποτελεσματικότητας είναι ο βασικός πυρήνας των στόχων ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος. 

Η ψυχοεκπαίδευση για κάθε άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικό στρες και δυσκολεύεται λόγω μιας συγκεκριμένης δυσκολίας ή και  πάθησης είναι ζωτικής σημασίας. Δίνονται πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του και επομένως, ανεξάρτητα από τη γνωστική ή ψυχολογική κατάσταση του κάθε ατόμου καθίσταται κατανοητό πώς οι εκάστοτε δυσκολίες ή και μια συγκεκριμένη διάγνωση μπορεί να επηρεάζει την παρούσα φάση της ζωής του ή και  το μέλλον του. 

Στην περίπτωση των παιδιών σημαντικό ρόλο εκτός από την ατομική ή ομαδική εκπαίδευση έχει επίσης και η συμμετοχή των γονέων στην ψυχοεκπαιδευτική διαδικασία ώστε τόσο το ίδιο το παιδί όσο και το οικογενειακό περιβάλλον να αναγνωρίσει και να κατανοήσει την φύση των δυσκολιών με σκοπό να επιτύχει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του. 

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές, συμπεριφορικές ή και μαθησιακές δυσκολίες - πολλές φορές οι δυσκολίες στους παραπάνω τομείς εκδηλώνονται συνδιαστικά-  τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω ενδοατομικών δυσκολιών,  οικογενειακών και  ευρύτερα περιβαλλοντικών συνθηκών, όσα παιδιά θεωρούνται «ντροπαλά» και δυσκολεύονται στην ένταξή τους σε μικρές ή μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες, παιδιά και έφηβοι που έχουν διαγνωστεί -ή και όχι-  με ειδικές μαθησιακές  ή και επικοινωνιακές δυσκολίες , αναπτυξιακές διαταραχές ,  που βιώνουν ενδοοικογενειακές αντιξοότητες  ( όπως  διαζύγιο , ασθένεια ,  απώλεια ) και γενικότερα τα παιδιά που δυσκολεύονται στην αναγνώριση, έκφραση και κατανόηση των συναισθημάτων των ίδιων και των άλλων, επωφελούνται ιδιαίτερα από τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα. 

Το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης του κέντρου μας βασίζεται σε ένα  ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο που συνδιάζει τα εργαλεία της γνωσιακής – συμπεριφορικής προσέγγισης  και ενσωματώνει τεχνικές από τις δημιουργικές θεραπείες ( θεραπεία μέσω τέχνης, μέσω παιχνιδιού, μουσικής) όπως παιχνίδια ρόλων, θέατρο, κοινωνικές ιστορίες, παραμύθια, ημερολόγια, ζωγραφική, δημιουργική γραφή , κατασκευές , συμβόλαια διαχείρισης συμπεριφοράς κ.ά.  με απώτερο στόχο, μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγιση, την μέγιστη εξέλιξη του κάθε παιδιού και έφηβου.

 

Στόχοι: 

  • Αναγνώριση  συναισθημάτων
  • Λειτουργική έκφραση συναισθημάτων 
  • Διαχείριση άγχους , θυμού  
  • Αυτεπίγνωση – Αυτοεκτίμηση 
  • Οργάνωση καθημερινού προγράμματος
  • Οργάνωση μελέτης 
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
  • Αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών και αντικατάστασή τους από εναλλακτικές λειτουργικές συμπεριφορές
  • Ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος γύρω από τη φύση των ιδιαιτεροτήτων, των δυσκολιών του εκάστοτε παιδιού αλλά και της διάγνωσης (εάν υπάρχει) της θεραπευτικής / εκπαιδευτικής διαδικασίας και της προβλεπόμενης εξέλιξης. 
  • Διαχείριση επικοινωνιακών δυσκολιών