Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες παιδιών

Οι ομάδες μας στοχεύουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης με την έννοια της εκπαίδευσης σε καθεμία  από τις δεξιότητες που την συνιστούν ( Αυτογνωσία, Αυτορρύθμιση, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση, Κίνητρο) μέσα από ένα πλαίσιο ασφαλές και υποστηρικτικό για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά αλλά και για την ομάδα ως αυτόνομο πυρήνα και ενιαίο σύνολο. 

Σημαντική επίσης θεωρούμε την γενίκευση των δεξιοτήτων , στις οποίες τα παιδιά έχουν εκπαιδευτεί στα πλαίσια των ατομικών προγραμμάτων τους –εφόσον παρακολουθούν και ατομικό πρόγραμμα.  Το ατομικό με το ομαδικό πρόγραμμα ανατροφοδοτούνται καθώς η στοχοθεσία του ατομικού προγράμματος «τεστάρεται» κατά την διάρκεια του ομαδικού και διαδοχικά η βιωμένη εμπειρία της ομάδας γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας, ανάλυσης και διαχείρισης αν χρειάζεται, στην έναν προς έναν συνεδρία. 

Οι στόχοι και οι σκοποί των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων τίθενται εκ των προτέρων από τον συντονιστή και ταξινομούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες : εκπαίδευση/ ενημέρωση των μελών, ανάπτυξη δεξιοτήτων, προώθηση αυτογνωσίας (Brown, 2004). 

Η στοχοθεσία των ομάδων διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ των συμμετεχόντων και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους , ωστόσο τα βασικά θέματα που επεξεργαζόμαστε και συνδέονται με τις παραπάνω γενικές κατηγορίες είναι τα κάτωθι:  

 • Αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων 
 • Εξωλεκτική και λεκτική έκφραση και επικοινωνία 
 • Ενσυναίσθηση
 • Δεξιότητες επικοινωνίας
 • Δεξιότητες διαλόγου 
 • Ανοχή ήττας 
 • Διαχείριση ματαίωσης 
 • Κοινωνικοί κανόνες
 • Αυτοαντίληψη 
 • Αυτογνωσία 
 • Αυτορύθμιση
 • Οργάνωση 
 • Επίλυση προβλημάτων 
 • Λειτουργική επίλυση διαφορών και συγκρούσεων
 • Φιλία 
 • Δεξιότητες παιχνιδιού
 • Συνεργατικότητα
 • Διεκδικητικότητα 
 • Αποδοχή διαφορετικότητας
 • Θεωρία του Νου

 

Το πλαίσιο της ομάδας που χαρακτηρίζεται από την σταθερότητα, τη δομή και την ασφάλεια αγκαλιάζει κάθε μέλος με φροντίδα, με κατανόηση και ενσυναίσθηση ώστε να το ενθαρρύνει να αναπτύξει όλες τις παραπάνω δεξιότητες. Στον δίαυλο δίνουμε έμφαση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό το ψυχοπαιδαγωγικό μας μοντέλο συνδιάζει ένα πλήθος τεχνικών και εργαλείων εκπαίδευσης – ημερολόγια αυτοκαταγραφής, οπτικοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, κατευθυνόμενο / συμβολικό / συνεργατικό παιχνίδι, έκφραση μέσα από την τέχνη, δημιουργική γραφή, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, κοινωνικές ιστορίες, οπτικά βοηθήματα, παραμύθι, δραματοποίηση.